Navrhni nejlepší mediální kampaň pro Globus

Background

Globus má jako jediný v zázemí všech svých 15 hypermarketů vlastní pekařství a řeznictví a vlastní restaurace, ve kterých je výroba postavena na tradičních postupech a recepturách. Pro jednotnou komunikaci těchto vlastních výrob vznikla v roce 2018 značka Poctivá Výroba Globus (PVG).

Challenge

Navrhněte strategii, jakým způsobem komunikovat vlastní výroby PVG pro mladou generaci zákazníků, včetně návrhů na sortimentní rozšíření a další služby, které mohou mladé lidi zaujmout.
Více informací najdete v briefu :)

Ceny pro vítěze

Tvůrci nejlepšího řešení získají dárkové poukazy od společnosti Globus. Nikdo ovšem neodejde s prázdnou, všichni získají cenné zkušenosti, a navíc budou mít možnost navázat užitečné kontakty.

Harmonogram

Porota